vision

Isaks vision skapades ur en drivkraft om att göra skillnad för människor i ett land där alla förutsättningar för lycka finns. Men där statistiken visar precis tvärtom - att vi mår allt sämre. Hur kommer detta sig?

ISAK THERN NÖJESPRODUKTIONS VISION

Genom föreläsningsshower ge kunskap och förståelse vad ärr och de ryggsäckar som vi bär på kan väga och göra skadorna mindre ångerfyllda och framtiden då lättare. 

Genom skådespel visa att skillnaden mellan skratt och gråt inte alltid är så stor och att allt behövs i för att leva och njuta mer.

Genom inspirations & glädjespridande arbeten vara en vägvisare och förebild till att skratta, hoppas, och tro på livet om du ser vad just du är bra på.